Helaas zijn wij tijdelijk gesloten wegens omstandigheden

Helaas zijn wij voor bepaalde tijd gesloten
wegens omstandigheden.


Troost Onder-Dak, een missie.

Beste gasten, familie, vrienden en bekenden,

Troost Onder-Dak (Dick & Willeke Troost)

“Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader van alle barmhartigheden en de God van alle vertroosting. Die ons troost in al onze verdrukking, zodat wij hen kunnen troosten die in allerlei verdrukking zijn, met de vertroosting waarmee wij zelf door God getroost zijn”.

II Corinthiers 1: 3 en 4.


Wel-kom thuis, dat is wat we hopen te ervaren als we aan Rijksweg 211, 9423PE te Hoogersmilde wonen.

Wel-kom thuis, dat is het gevoel wat we hopen dat onze gasten zullen ervaren als ze daar bij Troost onderdak komen zoeken.